3M MCS СЕРТИФИКАТ

MCS_warranty_AtiaPrint

3M MCS СЕРТИФИКАТ

Атиа Принт защити сартификат 3M MCS Warranty за латексовите принтери HP Latex 370

В края на 2017 се включихме в програма на 3M за сертифициране. Бяхме посетени от представители на компанията, които проведоха тестове и измервания на тестови изображения. Отпечатаните медии бяха от продуктовата гама на 3M.

Сертификатът ни дава право като производител, да даваме гаранция 3M MCS на всички продукти 3М, а издадената ни грамота е със сериен номер и гордо стои в офиса ни.

Повече за 3M MCS Warranty