3M MCS СЕРТИФИКАТ

Атиа Принт защити сартификат 3M MCS Warranty за латексовите принтери HP Latex 370 В края на 2017 се включихме в програма на 3M за сертифициране. Бяхме посетени от представители на компанията, които проведоха тестове и измервания на тестови изображения. Отпечатаните медии бяха от продуктовата гама на 3M. Сертификатът ни дава право като производител, да даваме […]