Надписи и графики от цветни фолиа

Надписи и графики от цветни фолиа

Предлагаме плотиране на широка цветова гама PVC фолиа с разнообразно приложение. Можем да предложим изпълнение на различни видове вътрешни и външни декорации, надписи, лога и елементи. 

Материали/Медии

  • PVC цветно фолио
  • Автомобилно фолио
  • Витражно фолио
  •  Светлоотразително и флуоресцентно фолиo
  •  Транслуцентно и трансперантно фолио 

Технология плотер