Дизайн и предпечат

Дизайн и предпечат

Дизайнът е процес, при който Вашите идеи придобиват цвят, размер и идентичност. Опитът и познанията ни в тези процеси и последващите производствени такива, ни гарантират постигане на качествени
резултати.

Услуги

  • Корпоративна идентичност
  • Дизайн на рекламни материали
  • Визитки
  • Дипляни
  • Брошури
  • Менюта
  • Плакати
  • Календари
  • Табели
  • Цялостно или частично брандиране на офиси, магазини, заведения.