Качество и гаранции

Гаранционни условия за продуктите и услугите от Атиа принт

В продължение на над 25 години се развиваме, работим и Ви обслужваме. Постоянното увеличаване на производствените
машини и бързо развиващите се технологии, изискват от нас да инвестираме и в системи за контрол. Изградихме строга организация в производствения отдел и наложихме практика всички материали да се доставят от сертифицирани дистрибутори в кратки срокове.

Атиа Принт разполага със собствени измервателни уреди за контрол на цветовете, което ни позволява да постигаме винаги коректен цвят, в отговор на търсената прецизност. Поради спецификата на различните технологии, Атиа Принт дава различни гаранции за своите изделия.
Конкретна информация за всеки един отделен продукт можете да получите от търговския отдел на фирмата.